1 Mo-wanís dialogue 0:06
2 Yumejiís Theme Shigeru Umebayashi 2:26
3 Zhuang Tai Bao Xi Zhu Xue Qing, Xie Hui Jun 1:11
4 Qing Tan Fu Quan Xiang, Lu Jin Hua 0:59
5 Si Lang Tan Mu Tan Xin Pei 0:31
6 Sang Yuan Ji Zi Tan Xin Pei 0:51
7 Aquellos Ojos Verdes Nat King Cole 2:08
8 Li-zhenís dialogue 0:06
9 Te Quiero Dijiste Nat King Cole 2:35
10 Shuang Shuang Yan Deng Bai Yin 2:57
11 Radio Broadcast / Hua Yang De Nian Hua Zhou Xuan 3:15
12 Quizas Quizas Quizas Nat King Cole 2:43
13 Bengawan Solo Rebecca Pan 2:50
14 Hong Niang Hui Zhang Sheng Zheng Jun Mian 1:56
15 Yue Er Wan Wan Zhao Jiu Zhou Chiu Wai Ping 3:06
16 Angkor Wat Theme I Michael Galasso 2:11
17 Angkor Wat Theme II Michael Galasso 2:05
18 Angkor Wat Theme III Michael Galasso 2:03
19 ITMFL I Michael Galasso 2:07
20 Casanova / Flute Michael Galasso 2:13
21 ITMFL II Michael Galasso 1:01
22 ITMFL III Michael Galasso 1:30
23 Angkor Wat Theme Finale Michael Galasso 2:42
24 Yumejiís Theme (Extended) Shigeru Umebayashi 3:00
25 Li-zhenís dialogue 0:07
| Back | Home |